Základná škola

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby s DPH 08.11.2018 Disig, a.s. Základná škola v Kvačanoch Mgr. Mária Rypáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o poskytnutí grantu č. 18185 14 242.88 s DPH 23.10.2018 Nadácia Kia Motors Slovakia Základná škola v Kvačanoch Mgr. Mária Rypáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom s DPH 23.10.2018 Nadácia pre deti Slovenska Základná škola v Kvačanoch Mgr. Mária Rypáková riaditeľka
Faktúra DF2018/238 Licenčná zmluva 133,20 s DPH 15.10.2018 VIS
Faktúra DF2018/236 Didaktický softvér pre špeciálneho pedagóga 223,50 s DPH 11.10.2018 Special Consulting Service s.r.o.
Faktúra DF2018/237 Oprava v ŠJ a v telocvični 284,60 s DPH 11.10.2018 FYRO - Jozef Rojček
Faktúra DF2018/234 Záloha plynu - ZŠ, ŠKD, ŠJ 1 117,17 s DPH 10.10.2018 ZSE Energia, a.s.
Faktúra DF2018/235 Telefón ZŠ, ŠKD, ŠJ 63,60 s DPH 10.10.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2018/233 Nedoplatok el. energie ŠJ 15,48 s DPH 09.10.2018 Stredoslovenská energetika, a. s.
Faktúra DF2018/232 Preplatok el. energie ZŠ -168,78 s DPH 09.10.2018 Stredoslovenská energetika, a. s.
Faktúra DF2018/231 Telefón ZŠ 47,99 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2018/230 Internet 10/2018 32,99 s DPH 04.10.2018 CITYCOM s.r.o.
Faktúra DF2018/226 Soc. fond - stravné 09/2018 123,00 s DPH 03.10.2018 ŠJ pri ZŠ Kvačany
Faktúra DF2018/229 Učebnice - spevníky ISCED II 118,98 s DPH 03.10.2018 MIKULA s.r.o.
Faktúra DF2018/227 Za zabezpečenie technika PO a činnosti BTS 54,00 s DPH 03.10.2018 LIVONEC SK, s.r.o.
Faktúra DF2018/228 Paušálny poplatok za IT za obodnie 07-09/2018 96,00 s DPH 03.10.2018 Imafex
Faktúra DF2018/225 Réžia strava 09/2018 746,20 s DPH 03.10.2018 ŠJ pri ZŠ Kvačany
Zmluva Zmluva o Partnerstve s DPH 02.10.2018 Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Mgr. Mária Rypáková riaditeľka
Faktúra DF2018/224 Vedenie účtovníctva + mzdy 9/2018 500,00 s DPH 01.10.2018 FreeEkon s.r.o.
Faktúra DFE2018/143 Nákup potravín do ŠJ 702,48 s DPH 28.09.2018 NORDFOOD
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3136