Základná škola

Prihlásenie
Pondelok 11. 12. 2017
Počet návštev: 1862977

Hodnotenie žiakov

Novinky

 • Pozvánka

  Pozývame rodičov žiakov 9. ročníka na zhodnotenie výsledkov kariérneho poradenstva s pracovníkmi CPPPaP, dňa 11.12.2017(v pondelok) od 07.30 h v Základnej škole v Kvačanoch.

 • Pozvánka

  Milí rodičia, pozývame Vás 8.12.2017 v čase od 15.00 hod. do našej školičky, kde sme pre Vás pripravili stretnutie rodín našich žiakov pri Tvorivých vianočných dielňach, ktorými odštartujeme prípravu na prichádzajúce Vianočné sviatky.

  Spoločne si vyrobíte milé drobnôstky, ochutnáte ovocný vianočný punč z kuchyne nemenovaného školského špecialistu, rozsvietime školskú jedličku a na burze vyradených kníh určite nájdete za pár centov knihu, ktorá Vás zaujme.

  Tešíme sa na Vašu dobrú náladu a možno aj nápady, ktorými môžete aj Vy ozvláštniť toto predvianočné podujatie

 • Vážení rodičia, dňa 23.11.2017 sa uskutoční Pedagogická rada školy, na ktorej vyučujúci zhodnotia výchovno-vzdelávacie výsledky našich žiakov za prvý štvrťrok školského roka 2017/2018.

  O jej záveroch Vás chceme informovať na triednych konzultáciách dňa 27.11.2017 od 13.30 hod. do 17.00 hod. Prihlasovať sa môžete u jednotlivých triednych učiteľov a vyučujúcich ( okrem M. Rypákovej – účasť na Celoslovenskej porade riaditeľov základných škôl 27.-29.11.2017) prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, prípadne telefonicky.

 • V piatok 10. novembra sa v uliciach 450-ich miest a obcí Slovenska opäť uskutočnila pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. Aj v našej škole a v obci sú dobrí ľudia. Prispeli sme sumou 189,94 €. Ďakujeme!