Prihláška na štúdium na našej škole

 Blíži sa čas zápisov do 1. ročníka, preto sme pre Vás pripravili online prihlášku, ktorú môžete vyplniť vo svojom voľnom čase doma. Údaje z nej budú zadané do informačného systému školy (ascAgenda). Výrazne sa nám ušetrí čas pri zápise, ktorý potom môžeme venovať Vašim deťom. Veríme, že oceníte tento moderný spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje vypíšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

      Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku. Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 428/2002 o osobných údajoch.

        Svojim podpisom sa zaväzujete nezapisovať dieťa do 1. ročníka na inú základnú školu (špeciálnu školu) a nie sú Vám známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa.

       Vytlačená žiadosť bude pripravená v deň zápisu na podpis. Bez podpisu zákonného zástupcu nie je žiadosť právoplatná. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.    

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: