• Tešíme sa z úspechu

     • Dňa 29. septembra 2021 sa v Martine konalo dištančnou formou Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín pod názvom Vajanského Martin 2021, kde v II. kategórii prednesu poézie udelila porota čestné uznanie Sáre Saloňovej, žiačke 6.triedy. Sárke blahoželáme a prajeme ešte veľa umeleckých úspechov!

     • Oznam pre rodičov žiakov 6. triedy

     • Vážení rodičia, na základe pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva riaditeľka školy rozhodla o uzatvorení 6. triedy od 09. 10. 2021 do 14. 10. 2021. Žiaci nastúpia do školy dňa 15. 10. 2021, kedy bude obnovené riadne vyučovanie žiakov 6. triedy. Ide o nariadenú karanténu, ktorá plynie od 5.10.2021 a podľa nariadení rodičia majú nárok na pandemickú OČR. Žiakov treba preventívne doma pozorovať, prípadne otestovať Ag samotestami, či sa u nich neprejavujú príznaky COVID 19. Rodičia a ani súrodenci žiakov nemajú nariadenú karanténu - neboli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou.

     • Oznam

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí sú v karanténe, aby dohliadli na dodržiavanie karantény svojich detí.

     • Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Kvačanoch

     • Oznamujeme Vás, že v opakovanej voľbe zástupcov rodičov do Rady školy boli zvolení:

      1. Bošancová Adriana

      2. Guráňová Lenka

      3. Kaclíková Emília

      4. Kostolná Monika

      Zvolených zástupcov rodičov pozývame na ustanovujúcu schôdzu, ktorá sa ustutoční dňa 30. 9. 2021 o 16.30 h v budobe ZŠ.

      Prajeme im veľa vytrvalosti a dobrých nápadov v prospech školy počas štvorročného volebného obdobia.

     • Jesenné účelové cvičenie

     • 16. september  bol z hľadiska počasia ideálny deň na pobyt v prírode. Žiaci druhého stupňa si ho vychutnali naplno pri plnení zaujímavých úloh v rámci jesenného účelového cvičenia, pri ktorom preukázali svoju fyzickú kondíciu, nadobudnuté zručnosti aj tímového ducha. Na treťom mieste sa umiestnil tím z 9.A, na druhom zo 6. triedy a prvé miesto zaslúžene patrí tiež tímu zo šiestej triedy v zložení: Sára Saloňová, Sofia Portugall, Samuel Kello a Katarína Janeková. Víťazom blahoželáme a tešíme sa, že sme všetci urobili niečo pre svoje zdravie.  

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Jesenné účelové cvičenie.

     • Škola 10 dní oranžová.

     • Vážení rodičia, vzhľadom k tomu, že žiaci 2. ročníka sú 10 dní v karanténe, celá škola sa v školskom semafore presunula do oranžovej farby.

      Chceme Vás požiadať, aby ste pozorne sledovali zdravotný stav svojich detí . Zároveň  by bolo vhodné,  aby ste v nedeľu  pred nástupom žiakov do školy otestovali samotestami, ktoré sme Vám doručili. Tu Vám prikladáme zjednodušený prehľadný postup domáceho vyšetrenia, ktorý je naozaj jednoduchý.

      Dajte nám prostredníctvom edupage vedieť, aký bol výsledok testu, zaznamenajte prosím aj negatívny výsledok.

      Zároveň Vám oznamujeme, že termín Plenárnej schôdze Rodičovského združenia pri ZŠ v Kvačanoch  sa predbežne posunul na 27. september 2021 so začiatkom o  16.30 hod. V uvedenom termíne prebehne aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy a tiež krátke triedne schôdzky.

      Ďakujeme Vám za spoluprácu a veríme, že dokážeme pokračovať v prezenčnom vzdelávaní s čo najväčším počtom tried.

      Mgr. Mária Rypáková

     • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

     • Vážení rodičia,

      na Plenárnom zasadnutí Rodičovského združenia pri Základnej škole, ktoré sa uskutoční 20.9.2021 od 16.30 hod v budove školy bude prebiehať voľba zástupcov rodičov do Rady školy.

      Chceme Vás požiadať o spoluprácu pri zostavovaní kandidátnej listiny.

      Triedni učitelia Vám pošlú zoznamy rodičov za každú triedu vo forme ankety .

      Hlasovať môžete vo svojom rodičovskom konte prostredníctvom edupage stránky školy v čase od 15.00 hod. 13.9.2021 do 10.00 hod. 16.9.2021

      Anketa je anonymná.

      Vašou úlohou bude vybrať jedného až troch kandidátov z triedy, o ktorých si myslíte, že by boli platnými členmi Rady školy a dať im svoj hlas. *

      Po vyhodnotení ankety riaditeľka školy telefonicky osloví rodičov s najväčším počtom hlasov v jednotlivých triedach a požiada ich o súhlas s kandidatúrou do volieb za člena Rady školy pri Základnej škole v Kvačanoch, čo rodič po súhlase potvrdí aj písomnou formou.

      Ďakujeme Vám za Váš aktívny prístup.

      *Poslanie a hlavné úlohy rady školy: - RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagógov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania - posudzuje činnosť škôl z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska ich poslania ako vzdelávacích ustanovizní - plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie na danom území - navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy - vyjadruje sa ku koncepčným zámerom školy a ku skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy - riaditeľ školy predkladá príslušné dokumenty a informácie RŠ v takom časovom predstihu, aby sa k nim mohla RŠ kompetentne vyjadriť. Predkladá tiež príslušné dokumenty na vyžiadanie RŠ - sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa v podmienkach školy

     • Informácia pre rodičov

     • Keďže sme o pondelka oranžový okres, žiadame rodičov, aby nám opätovne potvrdili Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

      Ďalšie potvrdenie bude potrebné len v prípade ak žiak preruší vyučovanie na 3 a viac dní.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Samotestovanie žiakov – informácia

     • Oznamujeme rodičom, že samotestovacie sady pre žiakov, ktoré sme objednali a ich distribúciu k Vám sme pripravili, Vám budú dodané v neskoršom termíne.

      Dnes nám krajský školský úrad oznámil, že nakoľko disponujú len 10 000 sadami, nie je to postačujúce množstvo pre všetky školy a pre našu budú testy dodané v náhradnom termíne, o ktorom Vás budeme včas informovať.

     • Pokyny školy k nástupu žiakov 2.9.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,  

      nový školský rok otvoríme 2.9.2021 príchodom žiakov do školy o 7.25 hod., kedy začneme „1. vyučovaciu hodinu“ nového školského roka 2021/2022. 

      Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční o 8.00 hod. v prípade dobrého počasia v exteriéri školy. Obed pre prihlásených žiakov v ŠJ  bude navarený, s výnimkou žiakov 1. ročníka, ktorí prvý deň školy budú mať výnimočne skrátený. 

      Žiadame rodičov žiakov 2. - 9.ročníka, aby na stránke školy (vo svojom rodičovskom konte) vyplnili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti svojho dieťaťa. Pokiaľ sme zelený okres, stačí toto potvrdenie len raz, a to k prvému nástupu Vášho dieťaťa do školy v novom školskom roku. 

      Rodičia žiakov 1. ročníka  vyplnia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ráno pri príchode do školy. 

      Dezinfekciu a ďalšie opatrenia sme v škole zabezpečili, no v interiéroch je nutné naďalej nosiť rúško. Preto je potrebné, aby si ich žiaci do školy nosili,  ideálne 2 bavlnené, aby si ich dieťa mohlo aj v priebehu dňa podľa potreby meniť. 

      Tešíme sa na spoločné stretnutie po letných prázdninách a správne naladení odštartujeme nový školský rok.  

    • Oznam pre žiakov a rodičov pre žiakov 1. ročníka
     • Oznam pre žiakov a rodičov pre žiakov 1. ročníka

     • Milí prváci!

      Pomaly sa blíži čas, kedy otvoríte bránu školy a stanete sa našimi žiakmi. Čakajú nás krásne chvíle plné očakávaní, zážitkov a nových skúseností. Naučíte sa čítať, písať, počítať a spoznáte nových kamarátov.

      V prvý deň sa ešte nebudeme učiť, preto si nemusíte priniesť školské tašky. Spoločne si pozrieme prvácke triedy, skúsite si, či sa Vám bude dobre sedieť v lavici. Povieme Vám, čo si máte priniesť na nasledujúci deň. Prvý týždeň Vás môžu rodičia odprevadiť až do triedy, aby ste nezablúdili, a potom si istotne zapamätáte, kde budete mať triedu, aby Vás rodičia odprevádzali už len pred vchod školy.

      Vopred Vás ubezpečujeme, že všetko, čo nás čaká, spolu zvládneme.  

      Tešíme sa na Vás!

                                                                                                     Vaše triedne pani učiteľky

      Milí rodičia!

      Pre Vás máme organizačné informácie: Na začiatok postačí, ak svojim deťom zakúpite prezuvky s pevnou pätou a bielou podrážkou, peračník, v ktorom budú: 2 ceruzky, guma, pastelky, strúhadlo. Na telesnú výchovu budú žiaci potrebovať úbor – tričko, tepláky/šortky, ponožky a tenisky so svetlou podrážkou prípadne teplákovú bundu. Pomôcky na výtvarnú výchovu a ďalšie záležitosti budeme riešiť na prvom rodičovskom združení, ktoré bude 6. septembra o 16.00 hod.

      Tešíme sa na spoluprácu                                                          A. Floreková, A. Pažická

       

      P.S.: Nezabudnite si doniesť rúško, keďže dopoludnie strávime v interiéri školy.

       

     • Informácie k nástupu do Letnej školy

     • Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR rozhodol o organizovaní letnej školy ako o zotavovacom podujatí, pri ktorom je pri nástupe žiakov potrebné v zmysle Usmernenia hlavného hygienika splniť nasledovné podmienky:

      1. účastník podujatia, ktorý je starší ako 10 rokov a nie je zaočkovaný ani neprekonal ochorenie Covid - 19 v období pred nie viac ako 180 dňami je povinný predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starší ako 72 hodín od doručenia výsledku.

      Po konzultácii s RÚVZ v LM sme poskytli údaje potrebné na prihlásenie účastníkov na RT-PCR testovanie. Rodičom žiakov starších ako 10 rokov bude zaslaná sms správa o dátume a mieste testovania, ktorého sa následnej so svojím dieťaťom zúčastnia (samozrejme, testovanie sa týka len účastníkov, nie rodičov).

      2. pri nástupe všetkých žíakov na letnú školu v rámci vstupného zdravotného filtra u detí, rodič predloží aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré im na požiadanie vydá detský lekár. 

      Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti.

      3. pri nástupe dieťaťa rodič predloží aj Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s §4 vyhlášky č. 526/2007 Z.z., ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. Prehlásenie môžete stiahnuť tu: Prehlasenie_o_bezinfekcnosti_letna_skola.docx​​​​​​​

      Veríme, že prekonáme všetky administratívne bariéry a naša Letná škola bude úspešná.

      Rozhodnutie_Letna_skola.pdf