• Nadpis

    • Platby za stravu - viac informácii tu ►Platba_za_stravu_skol_rok_19_20_____2polrok.docx

     Viď VZN obce Kvačany: 

     vzn_12019_o_prispevok_na_skd_a_sj_ms.doc - účinný od 1. 9. 2019

      

     Pripomíname stravníkom, že stravné je nutné uhrádzať bezhotovostným prevodom  alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac (napr. stravné na mesiac apríl uhradíte do 20. marca).

     Zároveň oznamujeme, že odhlasovanie zo stravy na príslušný kalendárny deň bude možné len do 7.30 h príslušného dňa (osobne, SMS alebo telefonicky na čísle 0902593012) z dôvodu zlepšenia efektivity organizácie práce  v školskej jedálni.

    • Kontakty

      • Vedúca ŠJ
      • Mgr. Zuzana Fedáková
      • Email
      • sjzskvacany@gmail.com
      • Telefón
      • 0902 593 012
  • Kontakty

   • 37813455
   • 2021669771
   • Základná škola
   • zskvacany@gmail.com
   • 044/5597308, 0911 160 027
   • Kvačany 227 032 23 Liptovská Sielnica
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so šk.rokom 2019/2020
  • Maškarný ples ŠKD
  • Valentínska pošta
  • Fenomény sveta Slnko
  • Cesta k úspechu 1. polrok
  • Lyžiarsky výcvik 26. - 31. 1. 2020
  • Holuby - Trenčín
  • Po stopách zveri
  • Kapustníčkovanie v škole s besiedkou pri stromčeku
  • Snehová kráľovná - muzikál
  • Žilina
  • Ok Stolný tenis