• Informácie pre rodičov

     • Školský klub detí (ŠKD) funguje v dvoch oddeleniach:
     1. Oddelenie: od 10:00 hod. – do 16:25 hod.
     2. Oddelenie: od 11:00 hod. – do 15:15 hod.
     • ŠKD 1. Oddelenie sa nachádza v budove telocvične po ľavej strane

                 ŠKD 2. Oddelenie sa nachádza v budove školy na druhom poschodí

     • Poplatok za ŠKD je 5€ na jeden mesiac
     • Poplatok sa vyberá na pol roka dopredu a to:

     V septembri (september – december)..........20€

     V januári (január – jún)...............................30€

     • Na obed sa odchádza v sprievode vychovávateľky v čase od 12:00 hod. – do 12:40 hod.
     • Domáce úlohy sa píšu v čase od 15:00 hod. – do 16:00 hod. od druhého ročníka
     • Deti z prvého ročníka domáce úlohy v ŠKD nepíšu, po konzultácii s rodičmi môžu domáce úlohy začať písať od druhého polroka prvého ročníka

     Čo je potrebné zabezpečiť deťom do ŠKD:

     • Samostatné prezuvky
     • Balenie hygienických vreckoviek 10 x 10ks
     • 1x fľaša sirupu
     • Všetky informácie, oznamy, zmeny v dochádzke je potrebné značiť (zapisovať) do informačného zošita (zrkadielka/žiackej knižky)
     • Telefónne číslo do ŠKD je: 0904 241 120

      

  • Kontakty

   • 37813455
   • 2021669771
   • Základná škola
   • zskvacany@gmail.com
   • 044/5597308, 0911 160 027
   • Kvačany 227 032 23 Liptovská Sielnica
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so šk.rokom 2019/2020
  • Maškarný ples ŠKD
  • Valentínska pošta
  • Fenomény sveta Slnko
  • Cesta k úspechu 1. polrok
  • Lyžiarsky výcvik 26. - 31. 1. 2020
  • Holuby - Trenčín
  • Po stopách zveri
  • Kapustníčkovanie v škole s besiedkou pri stromčeku
  • Snehová kráľovná - muzikál
  • Žilina
  • Ok Stolný tenis