• Rada rodičov

    • Členovia Rady rodičov

     V tomto školskom roku pracuje rodičovská rada v zložení:

     predseda: Ing. Monika Kostolná

     podpredseda: Lenka Žáková

     pokladník: Ing. Martina Klocková

     členovia :

     1.roč. - Adriana Bošancová

     2.roč. - Lenka Žáková

     3.roč. - Ing. Martina Klocková

     4. roč. - Róbert Gál 

     5. roč. – Katarína Cabanová

     6.roč. - Mgr. Michal Rojček

     7.A - Ing. Monika Kostolná  

     7.B - Milan Galica

     8.roč. - Michaela Gežíková, Ing. Andrea Chlebíková

     9.roč. - Katarína Kojšová

    • Kontakty

      • Email
      • zszdruzenierodicov@gmail.com
      • Telefón
      • 0948 063 335