Základná škola

Prihlásenie

Učitelia

zoznam učiteľov

Mgr. Mária Rypáková - riaditeľka ZŠ

Mgr. Antonia Matušková - zástupkyňa 

Mgr. Mária Plachá - triedna učiteľka 1. ročníka

Mgr. Andrea Floreková - triedna učiteľka 2. ročníka

Mgr. Zuzana Dobáková - triedna učtieľka 3. ročníka

Mgr. Zdena Trnovská - triedna učtieľka 4. ročníka

Mgr. Alžbeta Šípková - triedna učiteľka 5.A. triedy

Mgr. Emília Dobáková - triedna učiteľka 5.B. triedy

                                - výchovný poradca

Mgr. Karina Ambružová - triedna učiteľka 6. ročníka

Mgr. Lukáš Janičina - triedny učtiteľ 7. ročníka

Peter Kuchta - triedny učiteľ 8. ročníka

Mgr. Viera Valová - triedna učtieľka 9. roční

PaedDr. Jana Klepáčová - triedna učtieľka ŠpT

Dana Grúňová - asistentka učiteľa

Miroslava Sihocká - asistentka učiteľa

Mgr. Eleonóra Mrnčová - učtieľka NJ

Mgr. Eliška Fašánková - aistentka učiteľa

Mgr. Ľubomíra Trnovská - školský špeciálny pedagóg

Mgr. Dušan Brehuv - evanjelický farár

Mgr. Patrik Solár - katolícky farár

Mgr. Stanislav Šverha - katolícky farár

Dominika Martináková - vychovávateľka v ŠKD

Zuzana Račková - vychovávateľka v ŠKD