• zoznam učiteľov

    • Mgr. Mária Rypáková - riaditeľka ZŠ

     Mgr. Antonia Matušková - zástupkyňa 

     Mgr. Zdena Trnovská - triedna učtieľka 1. ročníka

     Mgr. Mária Plachá - triedna učiteľka 2. ročníka

     Mgr. Natália Griešová - triedna učiteľka 3. ročníka

     Mgr. Juraj Chrapčiak - triedny učtieľ 4. ročníka

     Mgr. Viera Buganová - triedna učiteľka 5. triedy

     Mgr. Viera Valová - triedna učiteľka 6.A. triedy

     Mgr. Emília Dobáková - triedna učiteľka 6.B. triedy

                                     - výchovný poradca

     Mgr. Karina Ambružová - triedna učiteľka 7. ročníka

     Mgr. Lukáš Janičina - triedny učtiteľ 8. ročníka

     Peter Kuchta - triedny učiteľ 9. ročníka

     PaedDr. Jana Klepáčová - triedna učtieľka ŠpT

     Dana Grúňová - asistentka učiteľa

     Miroslava Sihocká - asistentka učiteľa

     Mgr. Eleonóra Mrnčová - učtieľka NJ

     Mgr. Eliška Fašánková - aistentka učiteľa

     Mgr. Ľubomíra Trnovská - školský špeciálny pedagóg

     Mgr. Kristína Bukasová - asistentka učiteľa

     Mgr. Dušan Brehuv - evanjelický farár

     Mgr. Patrik Solár - katolícky farár

     Mgr. Stanislav Šverha - katolícky farár

     Dominika Martináková - vychovávateľka v ŠKD

     Zuzana Račková - vychovávateľka v ŠKD