Základná škola

Prihlásenie

Školský klub detí

ŠKD

 

Poplatky za ŠKD - Viď  VZN obce Kvačany VZN_SKD.pdf

Kontakt

Miestnosť: Budova telocvične
Telefón: 0904 241 120
Vychovávateľka: Zuzana Račková
Dominika Martináková