Základná škola

Prihlásenie
Školská jedálneň Smernica ŠJ

Školská jedáleň

Školská jedálneň

Platby za stravu - viac informácii tu ►Platba__za__stravu__18__19__1_polrok.docViď VZN obce Kvačany: 

dodatok_c._4_k_vznc3_2013.doc - účinný od 1. 8 .2017

 

 

Pripomíname stravníkom, že stravné je nutné uhrádzať bezhotovostným prevodom  alebo poštovou poukážkou do 20. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac (napr. stravné na mesiac apríl uhradíte do 20. marca).

Zároveň oznamujeme, že odhlasovanie zo stravy na príslušný kalendárny deň bude možné len do 7.30 h príslušného dňa (osobne, SMS alebo telefonicky na čísle 0902593012) z dôvodu zlepšenia efektivity organizácie práce  v školskej jedálni.

Kontakt

Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Fedáková
Email: sjzskvacany@gmail.com
Telefón: 0902 593 012