Základná škola

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra DF2018/238 Licenčná zmluva 133,20 s DPH 15.10.2018 VIS
Faktúra DF2018/237 Oprava v ŠJ a v telocvični 284,60 s DPH 11.10.2018 FYRO - Jozef Rojček
Faktúra DF2018/236 Didaktický softvér pre špeciálneho pedagóga 223,50 s DPH 11.10.2018 Special Consulting Service s.r.o.
Faktúra DF2018/235 Telefón ZŠ, ŠKD, ŠJ 63,60 s DPH 10.10.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2018/234 Záloha plynu - ZŠ, ŠKD, ŠJ 1 117,17 s DPH 10.10.2018 ZSE Energia, a.s.
Faktúra DF2018/232 Preplatok el. energie ZŠ -168,78 s DPH 09.10.2018 Stredoslovenská energetika, a. s.
Faktúra DF2018/233 Nedoplatok el. energie ŠJ 15,48 s DPH 09.10.2018 Stredoslovenská energetika, a. s.
Faktúra DF2018/231 Telefón ZŠ 47,99 s DPH 08.10.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra DF2018/230 Internet 10/2018 32,99 s DPH 04.10.2018 CITYCOM s.r.o.
Faktúra DF2018/225 Réžia strava 09/2018 746,20 s DPH 03.10.2018 ŠJ pri ZŠ Kvačany
Faktúra DF2018/229 Učebnice - spevníky ISCED II 118,98 s DPH 03.10.2018 MIKULA s.r.o.
Faktúra DF2018/228 Paušálny poplatok za IT za obodnie 07-09/2018 96,00 s DPH 03.10.2018 Imafex
Faktúra DF2018/226 Soc. fond - stravné 09/2018 123,00 s DPH 03.10.2018 ŠJ pri ZŠ Kvačany
Faktúra DF2018/227 Za zabezpečenie technika PO a činnosti BTS 54,00 s DPH 03.10.2018 LIVONEC SK, s.r.o.
Faktúra DF2018/224 Vedenie účtovníctva + mzdy 9/2018 500,00 s DPH 01.10.2018 FreeEkon s.r.o.
Faktúra DFE2018/143 Nákup potravín do ŠJ 702,48 s DPH 28.09.2018 NORDFOOD
Faktúra DF2018/223 Školenie - personálne činnosti a odmeňovanie 30,00 s DPH 28.09.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
Faktúra DF2018/222 Krtkovanie kanalizačného potrubia v ZŠ 88,09 s DPH 27.09.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 800,00 s DPH 27.09.2018 Ing. Zuzana Žideková Základná škola Mgr. Mária Rypáková riaditeľka
Faktúra DFE2018/141 Nákup potravín do ŠJ 118,20 s DPH 26.09.2018 Bidfood Slovakia s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3132