Základná škola

Prihlásenie
Aktivity školy | Florbal | Školské zbery | Turistický krúžok v šk. roku 2014/2015 | Atletický päťboj o pohár riaditeľky školy | Rodinka v akcii | Súťaž A. Bernolák | Hľadáme pozítívne vzory správania | Deň sv. Mikuláša (6. 12. 2011) | Beseda s p. Sanigom 3.B a 4. ročník | Celonárodná zbierka ULIČNICA | Anketa 5.9.2011 | Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka v šk. roku 2011/2012 | Projekt Mojich sedem divov | Veľkonočné zvyky nielen z Liptova | Exkurzia žiakov 1. stupňa do Múzea oravskej dediny v Zuberci (28.5 a 4.6.2010) | Medzinárodný projekt Po stopách kráľov | Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka (7.6. - 11.6.2010) | Detská dopravná súťaž - na bicykli bezpečne | Beseda s Lýdiou Kráľovičovou | Stretnutie s literatúrou 2010 | Regionálna výchova - beseda so spisovateľom J. Krutákom | Deň detí - Atletický päťboj o pohár RŠ | Deň Eura v ZŠ Kvačany | Čistenie Kvačianskej doliny - v spolupráci s TANAPom v rámci akcie | Navštívil nás Mikuláš (7. 12. 2009) | Európske fondy program Mládež v akcii | Škriatkovia v knižnici | Projekt Učíme sa učiť | Aktivity historického krúžku | Ako sa Euro dokotúľalo na Kvačiansku školu - 9.-11.12.2008 | Mikulášska besiedka 6.B triedy - 5.12.2008 | Vianočná besiedka SZUS Ružomberok - 15.12.2008

Aktivity školy

Aktivity školy

:) V tejto sekcii nájdete rôzne aktivity a akcie, ktorými spestrujeme  vyučovanie našich žiakov. :)