Základná škola

Prihlásenie
V projekte SuperTrieda pokračujeme. Pozvánka Supertrieda v Martine Odkazy divákov prehliadky SuperTrieda Supertrieda 1.A v Bratislave

Supertrieda

V projekte SuperTrieda pokračujeme.

Je za nami celoškolská prehliadka projektu SuperTrieda, ktorý sa v školskom roku 2013/2014   po dôkladnom zvážení jeho prínosu a náročnosti pedagógmi stal súčasťou celoročného plánu školy.

Každý žiak každej triedy dostal príležitosť stať sa tvorcom, súčasťou i kritikom príbehu, pri tvorbe ktorého sa rozdeľovali a vzápätí sceľovali triedne kolektívy, triedni učitelia a žiaci pracovali na svojich vzájomných vzťahoch.

Všetci účastníci nášho štvrtkového maratónu mali možnosť zhodnotiť výsledok tohto procesu. Mnohí využili dotazníkovú príležitosť odovzdať svoj odkaz pre jednotlivé triedy. Prečítali sme si veľa povzbudivých viet a sme vďační aj za kritickejšie hodnotenia, lebo len tento prístup nás môže posúvať na cestičke tvorivosti.

Chceme ešte raz poďakovať žiakom a učiteľom školy za vytrvalosť, zodpovednosť a prejavené zručnosti pri prekonávaní prekážok, ktoré sa pri ich celoročnej príprave vyskytli.

Veríme, že nás všetkých tohtoročná prvá celoškolská skúsenosť posilnila. Tešíme sa na budúcoročné témy, ktoré sa stanú výzvou  a priestorom pre vyjadrenie názorov, postojov žiakov, ale aj možnosťou porovnania a motivácie práce triednych učiteľov.

 

Do galérie Supertrieda boli pridané fotografie.