Základná škola

Prihlásenie
 • Stravné

  Pripomíname všetkým stravníkov, že stravné na mesiac január 2018 je potrebné uhradiť do 20. 12. 2017 na účet číslo 8109611004/5600.

  Platby za stravu nájdete tu ► 

 • Súťaž

  Šaliansky Maťko Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti sa konalo 13.12.2017 v Liptovskom Mikuláši. Našu školu reprezentovali žiaci: Klaudia Mliečková (3.tr.), Petronela Perunová (5.A) a Juraj Valo (6.tr.) Petronela Perunová získala 3.miesto. Blahoželáme!

 • Koncert
 • Tvorivé dielne

  Tvorivé vianočné dielne

  Ďakujeme všetkým, ktorí si 8. decembra 2017  v piatok popoludní našli čas a prišli si do našej školy vyskúšať zručnosti svojich rúk, prípadne naučili iných zhotoviť príjemné vianočné dekorácie. Najväčšiu radosť sme urobili deťom, ktoré si domov odnášali vlastnoručne vyrobený svietnik, voňavú hviezdičku do kúpeľa, zdobené medovníky, svietnik, zasneženú borovicovú šušku alebo inú vianočnú ozdobu.

 • Návšteva Košíc - Opera Carmen a Dóm sv. Alžbety
 • Okresné kolo Stolný tenis - 2. miesto (Kunová, Tarabová, Gonšenicová, Kellová)
 • Prezentácia Holubiarskeho krúžku
 • Hodina deťom

  V piatok 10. novembra sa v uliciach 450-ich miest a obcí Slovenska opäť uskutočnila pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. Aj v našej škole a v obci sú dobrí ľudia. Prispeli sme sumou 189,94 €. Ďakujeme!

 • Poďakovanie

   

  Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie organizátorom 3. plesu absolventov a priateľov školy, ktorí svojou obetavosťou vytvorili vynikajúcu príležitosť všetkým účastníkom nielen sa zabaviť, ale aj stretnúť sa a vytvárať nové priateľstvá. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére, ktorú spestril DJ Magura a tiež Ľudová hudba.

  Zároveň chceme za štedrosť poďakovať všetkým sponzorom, ktorí svojimi darmi podporili organizovanie tohto dobročinného plesu.

  Už teraz sa tešíme na 4. ročník plesu, ktorý si úspešne píše svoju históriu.

 • Stravné za mesiac december 2017

  Pripomíname všetkým stravníkov, že stravné na mesiac december 2017 je potrebné uhradiť do 20. 11. 2017 na účet číslo 8109611004/5600.

  Platby za stravu nájdete tu ► platba_za_stravu2017_2018.doc

 • Zjedz veľa pomarančov, potom usuš kôrku.

  Zapoj sa, a zbieraj body v celoškolskej súťaži.

          Začína zber pomančovej kôrky wink

   

 • ŠKD - Rozlúčka s letom 2017
  19. 10. 2017

  Do galérie ŠKD - Rozlúčka s letom 2017 boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia 1. ročníka
  18. 10. 2017

  Do galérie Imatrikulácia 1. ročníka boli pridané fotografie.

 • Národopisné múzeum V Liptovskom Hrádku
  16. 10. 2017

  Do galérie Národopisné múzeum V Liptovskom Hrádku boli pridané fotografie.

 • Október - mesiac úcty k starším
  13. 10. 2017

  Do galérie Október - mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Golden Age v Liptovskej Ondrašovej

  Dňa 11.10.2017 tanečný krúžok a žiačky z 5. A triedy  potešili svojím vystúpením deduškov a babičky pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Pripravili si pre nich príhovor, básne, hádanky i tančeky. Október je oslavou života starších. Starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni... Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujeme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Krásny vzťah vnúčat so starými rodičmi vyjadrila na vystúpení Sárka Saloňová v nasledujúcej básni:

  Babička ma naučila variť si čaj s medom.
  Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
  Moji starkí šikovní sú a  všeličo vedia. 
  Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
  Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
  Raz im všetko s láskou vrátim,
  v  srdiečku ich skrývam. 

  V závere sme starkým popriali veľa zdravia a peknú jeseň života. Boli dojatí a odmenili nás srdečným potleskom.

 •  Pod Zapačom na salaši

              Dňa 29.9.2017 sa žiaci 1. – 4. ročníka a špeciálna trieda zúčastnili podujatia „Pod Zapačom na salaši“, ktoré sa konalo v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku.

  Zavítal medzi nás bača František Bátory, ktorý nám porozprával o živote na salaši a  o jeho všedných i nevšedných zážitkoch. Pútavé rozprávanie doplnilo vystúpenie členov Detského folklórneho súboru Cindruška. Nechýbali ani interaktívne hry spojené s bačovským riadom a ďalšími predmetmi, ktoré používali pastieri pri svojej práci. V tvorivých dielňach sme si vyrobili a na peci upiekli posúšiky, na ktoré sme si natreli bryndzovú nátierku. V ďalšej dielni sme si vyrobili záložku do knihy v tvare ovečky. Nakoniec sme si prezreli expozíciu ovčiarstva, ktorá sa nachádza v podkroví múzea. Zaujali nás drevené salašné stavby, úžitkové predmety na spracovanie ovčieho mlieka i odevy ovčiarov z viacerých regiónov Liptova.

  Podujatie sa nám veľmi páčilo, pretože sme sa dozvedeli veľa informácií z oblasti tradícií spojených s ovčiarstvom.

 • Zber šípok

  Vážení rodičia,

  po niekoľkých rokoch obnovujeme tradíciu zberu šípok na našej škole. Využite voľné víkendové dni na zaujímavú aktivitu s deťmi a nazbierajte šípky, ktoré v pondelok ráno donesiete do školy. Dieťa tak získa body do celoročnej súťaže O najaktívnejšieho žiaka školy a zároveň sa škola zapojí do súťaže, ktorú vyhlásil Semenoles  Liptovský Hrádok. Čerstvé šípky je možné nosiť každý pondelok počas celého októbra.

 • Finančne gramotní v komunite priateľskej deťom
  2. 10. 2017

  Do galérie Finančne gramotní v komunite priateľskej deťom boli pridané fotografie.

 • Finančne gramotní v komunite priateľskej deťom

  je názov projektu, ktorý sa od júna 2017 realizuje na našej škole a ktorý MŠVVaŠ SR podporilo sumou 1975 €. Cieľom projektu je poskytnutie vzdelania z oblasti finančnej gramotnosti pre všetkých pedagogických zamestnancov, vytvorenie metodiky s konkrétnymi aktivitami a pracovnými listami pre potreby školy pri implementácii Národného štandardu finančnej gramotnosti verzie 1.2 a využitie nadobudnutých poznatkov a zručností vo výchovno-vzdelávacom procese. Projekt je realizovaný v štyroch etapách. Prvá etapa zahŕňa 7 workshopov, ktoré sme absolvovali  3.- 4. júna 2017 v ZŠ v Liptovskej Osade, kde sme sa oboznámili s metodikou Školy rodinných financií. V druhej etape počas júla sme si cez e-learningový kurz formou šiestich testov v zmysle metodiky ŠRF  overili porozumenie a používanie pojmov z oblasti financií. V tretej etape počas augusta a septembra učitelia tvorili zbierku aktivít, pracovných listov a iných metodických pomôcok využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese pre ISCED 1 a ISCED 2. Pred nami je štvrtá etapa, v rámci ktorej každý účastník projektu pripraví pre kolegov otvorenú hodinu zameranú na niektorú z tém: Človek vo sfére peňazí, Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a poistenie. Projekt umožnil doplniť žiacku i školskú knižnicu literatúrou s tematikou finančnej gramotnosti, pre žiakov boli zakúpené hry  s tematikou finančnej gramotnosti a iné metodické pomôcky, ktoré budeme používať aj po skončení projektu.

   

   

strana: