Základná škola

Prihlásenie
  • Návšteva z Heľpy

    Návšteva z Heľpy

    Dňa 8.3.2018 nás navštívili pedagógovia a žiaci zo Základnej školy v Heľpe.

    Keďže dostali o našej škole dobré referencie, prejavili záujem stretnúť sa.   

    Na toto dopoludnie sme dohodli viacero aktivít, prostredníctvom ktorých sme si vzájomne odovzdávali dobré skúsenosti z praxe a inšpirovali sme sa dobrými overenými nápadmi. Zistili sme, že sme veľmi podobné školy či už počtom žiakov, ale aj podmienkami v akých vyučujeme.

    Žiaci oboch škôl odprezentovali úspešné projekty, ochutnali našu domácu kuchyňu a pri florbale, basketbale a vybíjanej  v telocvični si dobre zašportovali.

    Popoludňajší program ( návštevu Kvačianskej doliny) ovplyvnilo počasie, no turistiku a všetky ďalšie dohodnuté aktivity budeme realizovať na našich budúcich stretnutiach, na ktoré sa už všetci tešíme.

  • Návšteva z Heľpy

    Do galérie Návšteva z Heľpy boli pridané fotografie.

  • Zápis
  • Veľká noc
  • Výlet

    Ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ Kvačany za krásny výlet do Babylandu

    vo Vile Betula, dňa 02.03.2018, ktorý sme vyhrali na maškarnom plese v súťaži „Trieda baví triedu“.

                                                                                                                             žiaci 2. ročníka

  • Pozor zmena

    Upozorňujeme na zmenu školského rozvrhu platnú od 05.03.2018. Nový rozvrh bude zverejnený na stránke školy od 03.03.2018! 

  • Stravné

    Pripomíname všetkým stravníkov, že stravné na mesiac apríl 2018 je potrebné uhradiť do 20. 03. 2018 na účet číslo 8109611004/5600.

    Platby za stravu nájdete tu ► 

  • Lyžiarsky výcvik 12.02.2018 - 17.02.2018

    Do galérie Lyžiarsky výcvik 12.02.2018 - 17.02.2018 boli pridané fotografie.

  • Maškarný ples v ŠKD
  • Školský karneval
  • Cesta k úspechu 1. stupeň

    Do galérie Cesta k úspechu 1. stupeň boli pridané fotografie.

  • Knižnica 2.roč.

    Do galérie Knižnica 2.roč. boli pridané fotografie.

  • Pozvánka

    Rodičia deviatakov!

    Pozývame Vás na stretnutie rodičov žiakov deviateho ročníka, ktoré bude zamerané na informácie o postupe pri podávaní prihlášok na stredné školy.

    Stretnutie sa uskutoční  18.1.2018 o 15:00 hod v 9. triede.

    Triena učiteľka Valová

  • Cestovné

    Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov dochádzajúcich zo školského obvodu, 
    že cestovné za obdobie september - december  2017 
    sa vypláca každý deň,  v čase od 7.00 do 15.00 h

  • Súťaž

    Šaliansky Maťko Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti sa konalo 13.12.2017 v Liptovskom Mikuláši. Našu školu reprezentovali žiaci: Klaudia Mliečková (3.tr.), Petronela Perunová (5.A) a Juraj Valo (6.tr.) Petronela Perunová získala 3.miesto. Blahoželáme!

  • Koncert
  • Tvorivé dielne

    Tvorivé vianočné dielne

    Ďakujeme všetkým, ktorí si 8. decembra 2017  v piatok popoludní našli čas a prišli si do našej školy vyskúšať zručnosti svojich rúk, prípadne naučili iných zhotoviť príjemné vianočné dekorácie. Najväčšiu radosť sme urobili deťom, ktoré si domov odnášali vlastnoručne vyrobený svietnik, voňavú hviezdičku do kúpeľa, zdobené medovníky, svietnik, zasneženú borovicovú šušku alebo inú vianočnú ozdobu.

  • Návšteva Košíc - Opera Carmen a Dóm sv. Alžbety
  • Okresné kolo Stolný tenis - 2. miesto (Kunová, Tarabová, Gonšenicová, Kellová)
  • Prezentácia Holubiarskeho krúžku
strana: