Základná škola

Prihlásenie
 • Imatrikulácie

  Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

 • Zber papiera
 • Pozvánka
 • Stravné

  Pripomíname všetkým stravníkom, že stravné na mesiac november 2018 je potrebné uhradiť do

  20. 10. 2018 na účet: IBAN SK 31 5600 0000 0081  0961 1004.

  Platby za stravu nájdete tu ► 

 • Zber pomarančovej kôry

  Zber pomarančovej kôry - Obrázok 1

  Zjedz veľa pomarančov, potom usuš kôrku.

  Zapoj sa, a zbieraj body v celoškolskej súťaži.

          Začína zber pomančovej kôrky wink

   

 • Zber šípok
 • Jablko

  Do galérie Jablko boli pridané fotografie.

 • Gratulácia

  Blahožemáme Ladislavovi Lubelcovi k 1. miestu na Majstrovstvách SR v atletike, v disciplíne 100 m cez prekážky. Svojím výkonom nás potešil.

 • Exkurzia do BA

  Dňa 14. septembra 2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili vedeckého veľtrhu v Bratislave. Cieľom podujatia bolo žiakom predstaviť vedu zaujímavým spôsobom. 

 • Jesenné účelové cvičenie

  Vvýsledky jesenného účelového cvičenia:

  1.miesto - tím deviatakov ( P. Rakučáková, D. Urban, M. Vigoda, A. Jurička) s časom 56 minút

  2.miesto -  tím šiestakov ( S. Urbanová, K. Tkáčová, R. Teniak, J. Baniak, M. Karaska) s časom 58 minút

  3.miesto -  tím deviatakov ( K. Furgaľáková, E. Valová, M. Bukovinský, H. J. Reinhardt, L. Lubelec) s časom 59 minút

  Fotky nájdete vo fotoalbume :)

 • Poďakovanie za letný tábor

  I keď prešiel už temer mesiac od letných prázdnin aj touto cestou chceme poďakovať MUDr. Emílii Kaclíkovej za nadšenie a  ochotu zorganizovať letný dochádzkový tábor pre žiakov našej školy zameraný na rozvoj fyzickej zdatnosti detí s využitím rôznych športových aktivít a turistiky.

  Pre oživenie spomienok prikladáme niekoľko fotografií z posledného dňa tábora, kedy deti hľadali poklad, ktorý všetkých na záver potešil.

  Veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí záverečnú hru podporili materiálne.

 • Štátne divadlo v Košiciach – Doktor Jajbolí

  Dňa 17.9.2018 boli 2.,3.,4. a špeciálna trieda v Štátnom divadle v Košiciach na balete Doktor Jajbolí. Cestovali sme vlakom.

  Doktor Jajbolí liečil zvieratká a pomáhali mu aj Vilko a Olinka. Susedke Hromnici vadil krik a smiech na doktorovom dvore a preto bola mrzutá. V balete vystupoval generál Alfredo – krotiteľ zvierat, ktorý bičom nútil  zvieratká k poslušnosti. Keď Doktor Jajbolí dostal telegram, že v Afrike ochoreli opice, okamžite nasadol na loď a odplával do Afriky. Doktor v Afrike liečil opice. V noci Hrdlorez a ľudožrúti zajali Doktora a jeho priateľov a chceli ich uvariť v kotli. Líška Fifina pomohla Doktorovi uspať a zneškodniť ľudožrútov.                                                                                                          Po neľahkom putovaní v Afrike sa Doktor Jajbolí vrátil domov. Zlú Hromnicu a krotiteľa Alfréda vyhodil z lesa, lebo robili zle zvieratkám. A odvtedy les patril zvieratkám a ich láskavému lekárovi.

  Balet sa nám veľmi páčil. Mal pútavý dej, hudbu, stále sa na javisku niečo dialo. Účinkujúci mali pekné a farebné kostýmy. Sedeli sme v pohodlnej lóži. Najviac sa nám páčil záver, keď nám účinkujúci dávali banány a cukríky a spoločne sme sa zahrali s nafukovacími loptami. Tešíme sa na ďalšie pekné podujatia organizované školou.                                                                                                                                                     

 • Pozvánka

  Vážení rodičia pozývame Vás na Plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri ZŠ v Kvačanoch , ktorá sa uskutoční dňa 20.09.2018 (vo štvrtok) o 16.30 hod. v budove školy. Po jej skončení budú nasledovať triedne schôdzky RZ.

 • Zber šípok

  Milí žiaci, pekná jeseň pokračuje, preto sme dnes vyhlásili školský zber šípok.

  Cez víkend si s rodičmi naplánujte vychádzku do okolitej prírody a spojte príjemné s užitočným.

  Nazbierajte dozreté, nie mäkké šípky. V pondelok a utorok (17.-18.9.) ich prineste do školy a odovzdajte svojej triednej  učiteľke, svojmu triednemu učiteľovi.

  Prípadné pokračovanie zberu nasledujúci týždeň opäť vyhlásime v školskom rozhlase po prehodnotení výsledkov prvého týždňa.

  Zber šípok bude vyhodnotený ako školská súťaž jednotlivcov.

 • KIDS FUN ACADEMY

  Pozývame rodičov a žiakov 1. stupňa,

       na propagačnú hodinu "KIDS FUN ACADEMY - Hýbte sa s nami", ktorá bude dňa 13.09.2018 (štvrtok) v čase od 12.00 do 13.00 hod. v budove telocične.

 • Začiatok školského roka

  Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

 • Začiatok školského roka

  Milí žiaci,

          pozývame Vás na spoločný začiatok školského roka 2018/2019. Stretneme sa v škole o 07.25 hod. v triedach. Školská slávnosť začne o 08,00 hod. pokračovať sa bude triednymi prácami do 12.00 hod. 

  Deti, ktoré majú zaplatené obedy budú automaticky prihlásené už v pondelok na stravovanie.

  Školská družina dňa 03.09.2018 bude žiakom k dispozícii do odchodu spojových autobusov do 13.15 hod.

  Vyučovanie 04.09.2018 bude prebiehať podľa školského rozvrhu, ktorý je sprístupnený na stránke školy od 30.08.2018.

   

 • Projekt

  Povedz mi to ako partner je názov projektu, ktorý nám podporila Nadácia pre deti Slovenska sumou 5 300 €. Projekt s celkovým rozpočtom 7 445 € bude riešiť rozvoj  rešpektujúcej komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Po minuloročnom absolvovaní kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný  učiteľmi tak budeme pokračovať v tejto našej snahe o budovanie dobrých vzťahov. V tomto školskom roku kurz rešpektujúcej komunikácie absolvuje aj 20  rodičov. Deti  budú v pravidelných popoludňajších stretnutiach rozvíjať sebaúctu a životné zručnosti potrebné k rešpektujúcej komunikácii. Súčasťou stretnutí bude aj tvorba rozprávkových príbehov, ktoré vydáme  v spoločnej knižke. Príbehy poukazujúce na dôsledky vhodnej a nevhodnej komunikácie si budeme môcť v prípade priaznivého počasia pozrieť aj v našom školskom amfiteátri už koncom augusta. Projekt ukončíme v marci 2019 školskou konferenciou, kde odprezentujeme priebeh a výsledky projektu všetkým rodičom a priateľom školy.

 • Semináre

                                                         REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

                                            v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej a ZŠ Kvačany

                             www.respektovanie.sk www.skola21.sk  www.zskvacany.edupage.org/.sk

                                                                                         

                                                 REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

                                Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice,

                                podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy.

                                               Lektori: RNDr. Tatiana Piovarčiová,

                                                              Mgr. Mirka Kumančíková

   

  1. seminár:  27. október 2018  9.00 – 16.30

  AKO VYJADROVAŤ ODÔVODNENÉ POŽIADAVKY

  Ciele výchovy, každodenná komunikácia a potreby detí. Socializácia a sebaúcta. Stanovovanie hraníc správania sa a vývinové úlohy detí. Obsah vs. forma vyjadrovania požiadaviek. Poznatky o fungovaní mozgu - jeden z argumentov pre rešpektujúci prístup. Komunikačné zručnosti I. - opisný vs. hodnotiaci jazyk. Rešpektujúci vs. mocenský model vzťahov vo výchove a vzedlávaní detí aj medzi dospelými. Poslušnosť a jej riziká vs. zodpovednosť. Komunikačné zručnosti II. - informácie, výber, otvorené otázky, jedno slovo. Zásady rešpektujúcej komunikácie.

   

  2. seminár: 28. október 9.00 – 16.30

  EMÓCIE

  Základné fakty o emóciách. Súvislosť medzi emóciami a ľudskými potrebami. Rôzne spôsoby, ako reagujeme na emócie u druhých. Formy empatickej reakcie. Zvládanie vlastných emócií - impulzívny a vedomý spôsob. JA-správa a TY-správa. Ako učiť deti hovoriť o tom, čo prežívajú a čo potrebujú. Emočná inteligencia. Riziká niektorých bežných komunikačných štýlov.

   

  3. seminár:  26. január 2019 9.00 – 16.30

  ČO NAMIESTO TRESTANIA

  Vnútorná a vonkajšia motivácia k učeniu a práci. Prirodzený dôsledok a sociálny dôsledok nežiadúceho správania detí. Následná reakcia dospelého - trest alebo vedenie k zodpovednosti? Riziká trestov. Postupy pri nevhodnom správaní detí. Vytváranie návykov u detí, prevencia a riešenie každodenných "krízových" situácií a konfliktov medzi deťmi.

   

  4. seminár: 27. január 2019 9.00 – 16.30

  AKO VYJADROVAŤ UZNANIE A OCENENIE

  rešpektujúcA KomunikácIA prE každý deň

  Vyjasnenie pojmov odmena, pochvala. Riziká odmien a pochvál. Ako poskytovať spätnú väzbu a vyjadrovať uznanie bez toho, aby sme vytvárali závislosť na autorite. Rôzne možnosti hodnotenia v škole, podpora sebahodnotenia. Riziká súťaží.

   

   

  MIESTO KONANIA: ZŠ Kvačany

  Prihlášky: do 14.09. 2018.

  Koordinácia Antonia Matušková, tel: 0911 210 967 matuskovatonka@gmail.com

  Účastnícky poplatok: 110,- €, úhrada do 21.09.2018

  Účastníci kurzu dostanú písomné zhrňujúce materiály. Odporúčame vziať si podložku na písanie.

  Prosíme priniesť si prezúvky.

 • Cestovné pre žiakov zo školského obvodu

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov dochádzajúcich zo školského obvodu, 
  že cestovné za obdobie január  - jún  2018 
  sa vypláca každý deň, v čase od 7.00 do 14.00 h., taktiež rodičia stravujúcich detí sa môžu prísť informovať o vyučtovaní stravného. 

strana: