Základná škola

Prihlásenie
 • informácia o projekte
  Informačný letáčik k projektu „Hovorme o jedle“
   
  Kedy?             od 13.10.2014 do 17.10.2014
                            počas vyučovania (1. a 2. vyučovacia hodina)
  Kde?               ZŠ Kvačany
  15.10.2014        Pekáreň Včela, Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši - odborná a praktická exkurzia,
                            Liptovské múzeum – tvorivé dielne
  Čo?                  besedy, pracovné dielne, výstava ovocia, zeleniny, potravín
  ÚLOHA PRE ŽIAKA:
  - v pondelok 13.10.2014 priniesť rôzne druhy ovocia a zeleniny z našich záhrad na výstavu,
  - počas celého týždňa nosiť mliečnu desiatu,
  - spoločne vytvoríme „Jesenný stôl plný bohatstva“, ktorý bude zdobiť spodnú chodbu počas celého týždňa,
  - v pondelok priniesť 1 euro na autobus (exkurzia v stredu). 
  16.10.2014 14:15 | viac »