Základná škola

Prihlásenie

Komunita priateľská deťom

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej siete modelových pilotných komunít, ktoré budú mostom medzi deťmi, rodičmi a predstaviteľmi samospráv a škôl. Tento rozsiahly projekt pod názvom Komunity priateľské deťom spustila Nadácia pre deti Slovenska od februára 2014. Realizuje sa  prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je Asociácia S. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK) a Jungwacht Blauring Schweiz zo Švajčiarska (JUBLA). Hlavným cieľom je upriamiť pozornosť na dlhodobo nereflektované potreby detí a mládeže, mapovať ich novo vynárajúce sa potreby a vytvárať akýsi mechanizmus reagovania na tieto  skutočnosti na úrovni samospráv, príp. iných inštitúcií. Okrem samotného mapovania, ktoré sa uskutočňuje formou fokusových skupín, dotazníkov a osobných pohovorov s deťmi i s dospelými a vytvorenia akčného plánu na riešenie aspoň primárnej potreby mladých ľudí, budeme aj  koordinovať širšiu oblasť Oravy a Liptova.
 
Koordinátorka regionálneho centra: Antonia Matušková, ( 0911 210967
Asistentka koordinátorky r.c.: Emília Dobáková, ( 0904 305360