Základná škola

Prihlásenie
 • Žiaci našej školy sa zapojili do Svetového týždňa peňazí projektom Z odpadu zisk, ktorý nám finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska. Počas celého týždňa  naši žiaci hľadajú možnosti ako z odpadového materiálu vytvoriť niečo užitočné, respektíve ako ho spracovať, aby sa dal znovu použiť prípadne speňažiť. Inšpiráciu našli v Liptovskom múzeu, kde si vyskúšali rolu výrobcov veľkonočných ozdôb. Rozvíjaním svojej sociálno-finančnej gramotnosti  pripravujú pre mladších žiakov našej školy Tvorivé veľkonočné dielne. Veríme, že sa nám podarí dokázať, že vieme premeniť odpad na zisk.  
   
  Naši bývalí žiaci v piatok   zrealizujú workshop na tému Hľadáme možnosti získavania finančných prostriedkov v našej obci. Veríme, že objavíme veľa možností riešenia otázky odpadov v komunite a naše nápady následne predložíme starostovi obce.
  19.05.2015 10:00 | viac »
 • Global Money Week - Skúsenejší učia mladších
  V týždni od 10. do 17. marca 2015 sa po celom svete konajú aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju finančnej gramotnosti obyvateľov.  Do celosvetového projektu Global Money Week sa zapojila aj naša škola miniprojektíkom Skúsenejší učia mladších. Cieľom  aktivít  je naučiť deti plánovať nákupy, nakupovať hospodárne a zmysluplne, vypýtať si a skontrolovať pokladničný blok, výdavok z platby, pripraviť a zrealizovať podnikateľský zámer na vytvorenie zdravej školskej desiaty.  Ôsmaci  a siedmaci sa v popoludňajších hodinách vzdelávajú v témach o sporení, nakupovaní či podnikaní. V rámci praktického činu siedmaci navrhnú, naplánujú a zhotovia zdravú  a lacnú desiatu pre spolužiakov ako vhodnú alternatívu k predraženým  a nezdravým desiatam, ktoré nosia. Ôsmaci zase pripravia pre  mladších žiakov prezentáciu o tom, ako hospodárne narábať s peniazmi počas školského výletu. Zinscenujú modelovú situáciu – nakupovanie na školskom výlete. To znamená, že mladší žiaci si budú môcť  vyskúšať situáciu na výlete, kde na nich budú číhať lákadlá, obchodníci so všelijakými spomienkovými predmetmi a viac či menej užitočnými suvenírmi. Prváci  a deti z ŠKD budú môcť nakupovať za peniaze, ktoré už počas dvoch týždňov získavajú od svojej pani učiteľky a pani vychovávateľky za dodržiavanie pravidiel. Starší žiaci si pripravia pre nich aj nástrahu nesprávneho výdavku, neponúknu im bloček a podobne. Chceme tak pomôcť prváčikom, mladším žiakom a  pani učiteľkám, ktorých čaká  spoločný výlet, aby im pekné zážitky z výletu nepokazilo sklamanie z nakupovania.
  19.05.2015 09:55 | viac »